Ord og uttrykk – Sykkelekspert på 1-2-3

Tour des Fjords Sogn og Fjordane

Hovudfelt eller feltet

Den største gruppa/samlinga av syklistar i eit sykkelritt. På grunn av luftmotstand vil denne gruppa kunne sykle raskare med mindre innsats enn ei mindre gruppe. Dette fordi det er fleire til å dra og ta luftmotstand i front av feltet.

Brudd

Utbrytarar frå hovudfeltet som ligg framfor hovudfeltet. Mindre gruppe enn hovudfeltet. Blir jakta på av hovudfeltet.

Kampen mellom bruddet og hovudfeltet er med på å skape spenning og dramaturgi i eit sykkelritt. Vil bruddet bli henta inn før mål, eller klarar dei å halde unna for hovudfeltet som kjem bak?

Grupetto

Samling av ryttarar som ligg lengst bak på etappen. Kjempar ofte ein hard kamp for å komme i mål innan ei avgrensa tid etter vinnaren av etappen, for å få vere med vidare. Mest aktuelt i dei store 3-vekers sykkelritta.

Lag

Syklistane syklar saman i lag. I Tour des Fjords er det 24 lag med 6 ryttarar på kvart lag. Innad i laget har ryttarane klart definerte roller. Ryttarane på laget syklar for at laget skal oppnå sine mål. For mange av ryttarane går dette ofte utover eigne resultat gjennom at dei ofrar seg for at ein annan på laget skal gjere det bra.

Kaptein

Den ryttaren laget syklar for og ofrar seg for. Taktikken og strategien til laget blir lagt opp ut i frå at kapteinen skal oppnå måla sine.

Klatrar

Ein ryttar som gjerne er lett og god til å klatre (sykle oppoverbakkar). Klatrarane konkurrerer om å vinne klatretrøya.

Hjelperyttar

Ei viktig brikke i laget som ofrar seg for kapteinen og dei andre på laget. Hentar drikke og tek vind. Kan få i oppgåve å køyre inn brudd tidleg på ei etappe. Gode hjelparar er viktig for at kapteinen skal nå måla sine, derfor er gode og lojale hjelperyttarar høgt verdsett.

Spurtar

Ofte ein litt tyngre ryttar med eksplosiv styrke som syklar svært raskt på ein kortare distanse. Denne typen ryttar har den beste avslutninga og er den som laget syklar for på ei spurtetappe.

Road captain

Erfaren ryttar med god taktisk forståing og nase for å lukte utviklinga i ei sykkeletappe. Tek avgjerder på vegne av laget i samråd med sportsdirektøren.

Sportsdirektør

Ein lagleiar som sit i følgjebil bak feltet. Kommuniserer med ryttarane via radiosamband. Gir beskjed om utviklinga i løpet og tek taktiske avgjerder. Ansvarleg for å legge det taktiske opplegget til laget før start.

Nysgjerrig på trøyene dei brukar? Då må du lese denne saka: Dette konkurrerer syklistane om